کلکسیون فرش

گبه قشقایی

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 137* 256 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :