کلکسیون فرش

گبه قشقایی صفی خانی

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 114 * 211 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :