کلکسیون فرش

گبه قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، تمام پشم ، 120 * 251 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :