اخبار فرش

عید نوروز در میان مردم قشقایی

زندگی در ایل قشقایی به صورت کوچ روی است. پاییز و زمستان ها برای حفاظت خود و دامهایشان از سرما در گرمسیر سکونت موقت دارند و بعد از فصل زمستان به سوی سرزمین های ییلاقی خود در مناطق سردسیر حرکت می کنند و بهار و تابستان را در آن بخش زندگی می کنند. معمولا با توجه به وضعیت آب و هوا و علفزارها زندگی در گرمسیر تا اواسط فروردین ادامه دارد. و عالبا ایام نوروز و جشن آن را در همین دیار برگزار می کنند. و به سبب تعادل هوا و زاد و ولد گوسفندان در ایام بهار هز چند زحمت آنان به ویژه زنان بیشتر است اما اوقات آن ها خوشتر و شاد تر سپری می شود.

عید یا جشن نوروز در میان ترکان قشقایی به نام نوروز بایرام رواج دیرینه دارد. و شاید یکی از مهمترین روزهای به یاد ماندنی و بهترین روز شادی آفرین در میان مردم  ایل باشد. نوروز همراه نو شدن طبیعت است که برای مردم عشایر حکم زندگی از نو دارد. و این روز پیام آوری است برای آنان که روزهای سرد زمستان سپری شده است و سرمای کشنده برای زندگی کوچ روی به پایان رسیده است. اگر زمستان پربرکت بوده و باران کافی باریده باشد، معمولا در قشقلاق عشایری که در حوزه های گرمسیری قرار دارد، بهار زود تر فرا می رسد و همه جا علف زارها سبز و گلهای لاله وحشی که مردم به آن نوروز گلی می گویند (چون که هنگام نوروز هویدا شده و همه جا را غرق گل می کند)، شادی مردم عشایر بیشتر و روحیه شان  بهتر خواهد بود. باران رحمت خدا ست که بر این بندگان محتاج رحمت خود هدیه می دهد. و مردم قشقایی از جند روز مانده به عید از  سکونت در دامنه کوه ها و یا دره ها که معمول است و برای پناه گیری و ایمن بودن از باد و توفان انتخاب می شود به دشت های سبزه روییده و مسطح کوچ  کرده و یورت تازه ای را انتخاب می کنند و خود را برای ایام عید  و هم چنین برای حرکت به سوی سردسیر آماده می کنند.

بهار فصل تحرک بیشتر و دارای هدیه های طبیعی برای دام این گروه از مردم است که زندگیشان به رونق و توسعه دام هایشان بستگی دارد. و به همین دلیل به شکرانه روی خوش طبیعت نو، آن ها این روز و روزهای چندی بعد از آن را خوش می دارند. و مراسمی برگذار می کنند.

منبع : دنیای قشقایی