کلکسیون فرش

گبه قشقایی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 195 * 217 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :