کلکسیون فرش

کناره عریض سه ترنجی

کناره عریض سه ترنجی ، کار بافندگان مشکین شهر ( آذربایجان ) در اندازه های 280 * 130 سانتی متر منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :