کلکسیون فرش

گبه لر قشقایی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 120 * 187 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :