نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی (قسمت دهم آموزش طراحی گلهای ترکیبی)

جواد براتی

عرایض بنده در ادامه مبحث ختایی به گلهای ترکیبی میرسه.

همان طور که از اسم انها برمی اید این گلها از ترکیب موتیف های مختلف ایجاد میسود

گذر زمان و نیاز انسان به تنوع باعث شده تا میل و کشش به استفاده از این ترکیبات زیبا در صنایع و هنرهای سنتی ما روز به روز بیشتر و متنوع تر شود

این گلها از لحاظ فرم ترکیب عناصر سنتی میتواند به دسته های زیر به نوعی تقسیم شود

ترکیب چند گل ختایی
ختایی با اسلیمی
ختایی اسلیمی گلفرنگ 
اسلیمی و گلفرنگ
ختایی گلفرنگ

و از لحاظ ترکیب بندی و فرم قالب به دو حالت قرینه و غیر قرینه به ان نگاه و طراحی کرد

این گلها میتوانند از یک نقطه به عنوان مرکز رشد کرده و دارای چندین لایه متعدد بر روی هم باشند

یا اینکه پایه ای داشته باشند و به صورت ابتدا طبفاتی و سپس پرشدن عصای بالا توسط گلبرگها باشد

البته واصح است که این حالت به قرینه بودن ان مربوط میشود هر چند میتوان ترکیبی نیز کار کرد

حال مثالهای تصویری

نقطه میانی مرکز گل و گلبرگها بعد ان به اطراف کسترده میشوند

این مثالها کمی سخت و باید با مهارت در طراحی ترسیم شوند اما نمونه های کاربردی و ساده تر

گلهای فوق تمامی از موتیفهای ختایی در کنار یکدیگر ایجاد شده اند

حال یک مثال غیر قرینه

همان طور که میبینید بنا بر زیبایی فرم و استفاده صحیح از طراحی اجزا در کار بوده است

حال چند نمونه از گلهای ترکیبی که گلفرنگ هم در انها استفاده شده

این گلها نیز به واسطه تمرین و خواست و نظر طراح میتواند بسیار زیبا اجرا گردد.که تمرین اصل مهم ان است

همان طور که میدانید در هنر خواست و علاقه در مرحله اول و تمرین و ممارست بعد از ان میتواند موجب رشد و تعالی گردد .این است که تشریح و جزء جزء توصیح دادن این نوع گلها عملا هنر جو را فقط به صورت مقلد صرف در یک راستا پرورش میدهد این بود که ترجیح دادم به صورت کلی این گلها را برای عزیزان بیان و نمایش دهم.

منبع : جواد براتی