کلکسیون فرش

ذرع و نیم سنندج

ذرع و نیم عریضی به اندازه های 100 * 152 سانتی متر از سنندج با طرح سه ترنجی مزین به بته ی هشت پر کردستانی ، حاشیه ی گلدار طرح با رنگ آبی آسمانی زیبایش با تضاد رنگی کاملی که با زمینه ی فرش دارد ، منظره بدیعی به این قالیچه می دهد . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :