کلکسیون فرش

گبه قشقایی

1900 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، گره نامتقارن ، 135 * 230 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :