کلکسیون فرش

گبه لر قشقایی

حدود 1900 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، 207 * 305 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :