کلکسیون فرش

کناره گبه لر کهکیلویه

ربع دوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 177 * 522 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :