مرمت و شستشوی فرش

آموزش مرمت فرشهای بزرگ پارچه جلسه سوم

محمد حسین سیف مرمت کار فرش در قم

در ادامه مبحث هفته گذشته همانطور که عرض کردم برای اتصال قطعات ۹ گانه فرش ۶۰۰۰ متری ابوظبی مطالبی ارایه می گردد

پیش از اقدام به اتصال در جهت طولی و عرض ابتدا قطعات نسبت به ابعاد اصلی خود مقایسه شده و در صورتی که اختلافی در ابعاد اصلی آنها وجود داشت این عیب توسط دستگاه های دارکشی زمینی برطرف شد

به دلیل اینکه تمامی رج ها چله به چله و پود به پود به یکدیگر اتصال پیدا میکنند در صورتی که حتی به مقدار ۱ سانتیمتر در طول یا عرض دچار بالازدگی یا پایین زدگی باشد.اتصال گل به گل با مشکل مواجه می شود

فرض کنید در تصویر اگر نیمه این گل با نیمه قرینه خود اختلاف داشته باشد بعد از شروع اتصال از پایین نقشه .با پیشرفت به جلو کم‌کم حالت اصلی گم به هم ریخته و عیب شکستگی نقشه ایجاد میشود

همچنین در این گل که نقطه اتصال دو تکه عرضی هست در صورتی که با قرینه خود در تکه مقابل از نظر ابعاد طولی برابر نباشد(حتی ۲ میلیمتر)اتصال با در این محل با مشکل شکستگی نقشه مواجه می شود

بنابراین دقت در طراحی.ابعاد بافت.محاسبات قطعات کنار یکدیگر.دارکشی و نصب در فرش های بزرگ پارچه دستباف بسیار امری مهم و پیچیده است

همان طور که عرض کردم در هر تکه معمولا اتصال چله به چله و پود به پود وجود دارد

در تکه های وسط هر ۴ طرف اتصال دارد و در تکه های بالا و پایین یکطرف از چله و یکطرف از پود اتصال خواهد داشت

در تکه های کناری معمولا (بستگی به ابعاد کل فرش)دو طرف بالا و پایین و یکطرف از چپ یا راست اتصال پیدا میکند

نگهداری و حفاظت از فرشهای بزرگ پارچه بیش از حد تصور حایز اهمیت است و نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیقی دارد

حفظ این فرشها نیاز به نیروی متخصص و فنی فرش دارد که توانایی نگهداری و جلوگیری از اسیب های احتمالی وارده بر این گونه فرش ها را داشته باشد

معمولا اتفاقی که برای فرشهای بزرگ پارچه بعد از نصب و استفاده می افتد

حرکت فرش به سمت درهای ورودی یا بالای فرش است

بستگی به مکان نصب فرش دارد.چنانچه فرش در مسجد باشد به دلیل ورود تک به تک و خروج دسته جمعی معمولا فرش به سمت درب خروج حرکت میکند.

به عنوان مثال فرش ۶۰۰۰ متری ابوظبی هر ۶ ماه تقریبا ۱۰ سانتیمتر به سمت پایین فرش حرکت میکند

که اگر از حرکت آن جلوگیری نشود بزرگترین آسیب ممکن به مروز زمان به لبه های فرش در دور ستونها وارد شده و باعث پارگی آنها می شود

همچنین در پایین و کنارهای دالبر های سنگ یا ستون این اتفاق قابل مشاهده است

برای پیشگیری از این اسیب بهتر است  فرش با ترمزهای مخصوص یا استوپر بر روی زمین مهار شود تا  از حرکت احتمالی جلوگیری شود

در صورتی که این حرکت در فرش بزرگ پارچه ای اتفاق افتاد با دستگاه های ماشین کشش با وارد کردن کیس های عرضی فاصله ای ایجا نموده و آن را تا بالای فرش می رسانیم

تا زمانی که فرش کاملا سر جای خودش قرار گیرد.اما اگر فرش بر اثر رطوبت یا شرجی بودن برخی از مناطق دچار جمع شدگی شد.با اضافه کردن شیرازه کناره های ستونها و کنارهای فرش این ایرارد را اصلاح می نماییم

ادامه هفته آینده.سپاس.پایان

منبع : محمد حسین سیف