کلکسیون فرش

گبه قشقایی

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 128 * 227 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :