کلکسیون فرش

گبه قشقایی کشکولی

اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، 135 * 218 سانتیمتر ، مجموعه شخصی

 

تار : Z2S ، رنگ نشده ، عاجی ، راست ، لخت

پود : Z2S ، رنگ شده ، سرمه ای و سبز روشن ، 8 تا 16 پود ، پیچ و خم دار

گره : پشم ، Z2S ، متقارن ، ارتفاع پرز 18 تا 22 میلیمتر

انتهای دو سر : پائین از بین رفته ، بالا باقیمانده یک سانتیمتر بافت ساده متعادل ، یک ردیف پود چرخان از دو رنگ متضاد ، تارها دسته دسته در هم پیچیده شده

کیفیت : خیلی نرم ، نسبتا کلفت ، لخت

منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :