کلکسیون فرش

گبه لرهای ایلات خمسه فارس

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 146 * 220 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :