کلکسیون فرش

گبه قشقایی

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 153 * 202 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :