اخبار فرش

همه با هم رای میدهیم!

عبدالله احراری

 این اولین دوره از انتخابات بود که شخصا در اولین ساعت اخذ رای وظیفه خود دانستم در محل مدرسه شهدای راه آهن مشهد حاضر شده و رای خود را به صندوق ریخته و انرژی بگیرم اخبار و اطلاعاتی که از فامیل و فرزندان و دوستان نیز دارم اغلب آنان حتی عزیزانی که گاها صبح ادینه را تا پاسی از صبح بعد از نماز دوباره خواب بوده اند امروز قبل از صبحانه وظیفه خود دانستند که رای خود را در صندوق بیندازند .در این میان عزیزی حرف جالبی زد که حتی اگر بدانم که رای من شمرده نمی شود رای خواهم داد چون من به وظیفه خود عمل خواهم کرد .لذا این بنده کمترین خدا از عموم کاربران سایت قالیکده و کانال چهارسوق و جامعه فرش ایران و دوستان و آشنایان و هر کس دلش برای ایران می ثپد و نگران آینده کشور است خواهش و تمنا دارم ساعتی از وقت خود را به این وظیفه خطیر اختصاص داده و اگر تا کنون رای نداده از فرصت باقیمانده استفاده نمایند!

دوستان عزیز امروز یک رای و حتی یک رای تاثیر بسیار حیاتی بر آینده کشور دارد چرا که صحبت از دو طرز فکر متفاوت است و این رای آحاد جامعه است که یکی از این دو تفکر کشور داری را انتخاب خواهد کرد اگر اکثریت جامعه به پای صندوق رای نروند طبعا اقلیت اینده کشور را رقم خواهد زد و اطمینان داشته باشید که حسرت فردای شما دردی را دوا نخواهد کرد و زخمی را التیام نخواهد بخشید !
همه با هم رای بدهیم و البته هر تفکری را ملت برگزید انتخاب ملت است !

منبع : عبدالله احراری