نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش تصویری از نمایشگاه گنجینه فرش دستباف در نگارخانه میرک

این نمایشگاه به همت خانم بهار بنکدار و آقای حمید احدیان از تولیدکنندگان فرش و تابلو فرش در مشهد با عنوان کاشیانه ها در مشهد نگارخانه میرک برپا شده و تا سه شنبه هفته جاری ادامه دارد توفیقی خاصل شد که دیروز به اتفاق جناب شیخ حسنی مدیر فنی خوشه فرش خراسان رضوی بازدیدی از این نمایشگاه داشته باشیم با تشکر فراوان از استقبال گرم جناب احدیان و سرکار خانم بنکدار توصیه می نمایم دوستان مشهدی از این نمایشگاه بازدید نمایند

 

منبع : عبدالله احراری