کلکسیون فرش

نقش سر تا سری دسته گل سرخ و پرنده

قالیچه ای قدیمی (1301 هجری شمسی) از ذخایر موزه فرش ایران با نقش سر تا سری دسته گل سرخ و پرنده در اندازه های 213 * 142 سانتی متر که بنا به سفارش علی رضاخان سرتیپ بیجار بافته شده است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :