کلکسیون فرش

طرح اسلیمی سر تا سری به نام سرداری

قالی قدیمی با طرح اسلیمی سر تا سری به نام سرداری به کار بافنده های بیجار در سال 1324 هجرش قمری در اندازه های 312 * 200 سانتی متر بافته شده با گره ترکی و تار ابریشم و پود نخ که هم اکنون در موزه ی فرش ایران نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :