اخبار فرش

مشکلات مالیاتی فرش دستباف بررسی شد

مشکلات مربوط به مالیات در هنر- صنعت فرش دستباف ایران با حضور نمایندگان تشکل های فرش در مرکز ملی فرش ایران بررسی شد.

در این نشست که با هدف احصای مشکلات این حوزه و رسیدن به حرف مشترک برای جستن راهکار و تصحیح فرایندهای سازمان امور مالیاتی و به دعوت مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد، مجموعه ای از مواد قانونی مرتبط مورد اشاره و نقد قرار گرفت.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران در آغاز این نشست با اشاره به حاد شدن مشکلات مالیاتی برای فعالان این هنر- صنعت که در شرایط رکود و کم رونقی صادرات مشکلات مضاعفی را پدید آورده است گفت: جدا از موانع قانونی در برخی موارد و در شماری از استان ها شاهد برخوردها یا تفسیرهای سلیقه ای از سوی سازمان امور مالیاتی هستیم که قرار است در تعامل با این سازمان در رفع آنها بکوشیم و تشکیل این نشست برای برشمردن همه مشکلات و رسیدن به ادبیات واحد است.

حمید کارگر مشکلات ناشی از اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را از جمله این موارد برشمرد و الزام به ارایه کد اقتصادی یا کد ملی را برای هنر- صنعت فرش دستباف منطقی ندانست.

حاضران در این نشست نیز با اشاره به دیگر مواد قانونی که دچار تفسیرهای متفاوت و آسیب زا شده اند خواستار توجه عاجل و جدی به این مشکلات شدند.

برخوردهای سلیقه ای با محتوای ماده 142 قانون مالیات های مستقیم که به معافیت درآمد کارگاه های تولیدی فرش دستباف اشاره دارد و متضرر شدن فعالان این حوزه از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از جمله مشکلات مورد بحث در این نشست بود.

در پایان این نشست مقرر شد با احصای مشکلات مطرح شده، افزون بر تعامل با سازمان امور مالیاتی، با یاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همراهی تشکل های فرش کشور اصلاح و بهبود قوانین دنبال شود.

منبع: مرکز ملی فرش ایران

منبع :