کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی زنجان

قالیچه قدیمی زنجان در اندازه های 135 * 95 سانتی متر بافته شده با طرح هراتی که هم اکنون در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :