کتب و نشریات

«طره» با پرونده ويژه «فرش و موسيقي» منتشر شد

شماره جديد دوماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و تحليلی فرش دستباف ايران با نام «طره» و با پرونده ويژه «فرش و موسيقي» منتشر شد.

 

شماره های 5 و 6 نشريه "طره" دارای گفت و گوهايی با سيما بينا با عنوان "روی فرش ابريشم نمی نشينم!"، حسام الدين سراج با عنوان "غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد"، دکتر محمد سرير با عنوان "به دنبال فصل مشترک" و داريوش پيرنياکان با عنوان "از تار موسيقی تا پود فرش" و يادداشت هايی از بيژن بيژنی و امين الله رشيدی است.

همچنين مقالاتی مانند "رياضيات قالی های شرقی" و "آمريکا؛ بزرگترين واردکننده فرش دستباف" از ديگر مطالب پنجمين و ششمين "طره" است.

دوماهنامه تخصصی "طره" با تاکيد بر قدمت ديرينه اين کالا و سهم عمده و قابل توجه آن در اقتصاد و صادرات غير نفتی و همچنين توجه خاص آن به جنبه های فرهنگی هنری اين کالا منتشر می شود و بررسی آخرين رخدادهای حوزه فرش دستباف، معرفی، نقد و بررسی تشکل ها، کتاب ها، پايان نامه ها و پايگاه های اينترنتی مرتبط با فرش دستباف، نگاه تاريخی به اين هنر- صنعت، تحليل های بازار و اقتصاد فرش دستباف از جمله مطالب مورد توجه در "طره" است.

شماره اخير "طره" همزمان با بيستمين نمايشگاه مطبوعات در 172 صفحه رنگی و به بهای 14 هزار تومان در نمايندگی های اين نشريه عرضه می شود و پايگاه اينترنتی آن به نشانی www.torreh.net نيز در دسترس علاقه مندان است.

منبع : انجمن علمی فرش ایران

منبع :