کسب و کار

گزارشی از یک کارگاه مصنوعات گلیم وجاجیم.

حسن جبلی مدیر عامل شرکت سوماک: عدم حمایت دستگاه های دولتی مهم ترین مشکل صنایع دستی است. مصنوعات گلیم و جاجیم و فرش بلاخص تکه دوزی فرش، از جمله صنایعی است که ارزش افزوده تولیدات صنایع دستی و به ویژه جاجیم، گلیم و فرش قدیم و پا خورده را چند برابر می‌نماید.

بسیاری از قطعات گلیمی، جاجیمی که پس از سال ها استفاده ممکن است بلااستفاده باشند با ورود به کارگاه های ساخت دوباره مورد استفاده قرار گرفته و حتی در مواردی ممکن است ارزش افزوده بیشتر هم داشته باشند. گزارش زیر بازید از کارگاه مصنوعات سوماک است که در بازار تهران واقع شده است.

شرکت مصنوعات گلیم و جاجیم مصنوعات سوماک که قبلا با نام ابریشم فعالیت می کرد در سال 1388 کار خود را شر وع نمود.

 جبلی، از روند تولیدات کارگاه توضیحاتی داد و در پاسخ به این سوال که عمده ترین مشکلات کارگاه سوماک چیست ؟ اظهار داشت: مهم ترین مشکل ما عدم حمایت دستگاه های دولتی مسوول در این زمینه است.

وی ادامه داد: در شرایطی که با رکود فروش مواجه هستیم باید دستگاه های دولتی به خصوص سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حمایت خود را مضاعف نماید. اما متاسفانه در طول هشت سال گذشته از کوچکترین حماتی برخوردار نبوده ایم.

وی تامین نقدینگی ارزان قیمت و واگذاری غرفه به شرکت های تولیدی مصنوعات گلیم و جاجیم را یکی از روش های حمایتی دستگاه های دولتی دانست و افزود: بازار مصنوعات جاجیم و گلیم و فرش راکد است و به دلیل نبود حمایت دستگاه های دولتی و رکود حاکم بر بازار از 25 نفر شاغلین در کارگاه 2 نفر باقی مانده و مابقی به سمت شغل کاذب رفته اند.

وی با اشاره به واردات بی رویه مصنوعات چینی و افغانی باف ها، گفت: فروش اینگونه تولیدات در بازار باعث شده است که اعتماد مردم به مصنوعات گلیمی و جاجیمی کم شود.

وی با اشاره به کاهش فروش اضافه کرد: متاسفانه ادارات بیمه و دارایی باید این شرایط را درک کنند و تعرفه های خدماتی خود را کاهش دهند. ولی متاسفانه در این زمینه اقدامی صورت نمی گیرد بلکه شاهد افزایش بیمه و مالیات نیز هستیم.

فهیمه شفیعی

منبع :