اخبار فرش

مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران

سایت قالیکده در راستای رسالتی که بر عهده دارد بر آن شده تا با استفاده از دانش و تجارب اساتید و صاحبنظران صنعت فرش دستباف گامی کوچک اما موثر در اعتلا و احیای این صنعت ملی و قرار گرفتن در جایگاه اصلی خود بردارد.باعث افتخار است که از این پس استاد گرانقدر و دلسوز جناب آقای عبدااله احراری بعنوان مشاور فرهنگی انجمن یاری رسان ما هستند. سید مجتبی رضوی

منبع :