کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی با طرح شاه عباسی افشان

قالیچه قدیمی با طرح شاه عباسی افشان از بافته های همدان در اندازه های 245 * 145 سانتی متر که هم اکنون در موزه کاخ گلستان نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :