اخبار فرش

ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی وارد تهران شدند

غادا هیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی و کوین مورای رئیس منطقه ای شورای جهانی صنایع دستی به منظور ارزیابی شرایط و موقعیت شهرهای کاندیدای جهانی شدن وارد تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ ویدا توحدی مشاور معاون صنایع دستی در امور توسعه و ترویج ومسئول امور بین الملل با اعلام این خبر گفت: دفتر منطقه ای غرب آسیا میزبانی ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به ایران را به عهده دارد. این هیئت ارزیابی ظهر امروزدوشنبه ۲۵ تیرماه با هماهنگی های صورت گرفته از سوی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و دفتر منطقه ای غرب آسیا وارد تهران شدند و تا ۲ مرداد ماه از شهرهای مورد نظر بازدید می کنند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و جلسات انجام شده با فرمانداران و استانداران سه استان، تمامی امکانات این شهرها بطور ویژه برای بازدید بازرسان و ارزیابان شورای جهانی فراهم شده است. بازدید از شهرها و روستاهای ملی (کردستان کرمان و سیستان و بلوچستان) کاندیدای جهانی شدن بطور رسمی از دوشنبه ۲۶ تیرماه آغاز می شود.

 توحدی در پایان افزود: با هماهنگی های صورت گرفته این سفر در ابتدا با استان کردستان، شهر سنندج و مریوان شهر ملی گیوه آغاز شده و با استان های کرمان- سیرجان و سیستان و بلوچستان کلپورگان ادامه می یابد، تا بازرسان شورای جهانی از موارد حائز اهمیت بر اساس معیارهای شورای جهانی صنایع دستی در این شهرها بازدید کنند. همچنین سه استان مورد بازدید به طور کامل در زمینه استقبال و فراهم سازی شرایط لازم برای جهانی شدن اماده شده اند.

منبع : خبرگزاری مهر