کلکسیون فرش

قالیچه ای از دست بافت های دَرگَزین

قالیچه ای از دست بافت های درگزین در اندازه های 100 * 152 سانتی متر. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :