دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش بافت قالی (بخش دهم)

برای کوجی بندی(کجوبندی) ابتدا به دو سر چوب کوجی میخ می زنیم و نخی را به صورت چند لا تاب می دهیم و به وسیله اتصال به این میخ ها آن را روی چوب کوجی محکم می کنیم، که به آن نخ کوجی یا نخ نیره نیز گفته می شود.چوب کوجی را به راست روها می بندیم.

 

سپس به وسیلة نخی دیگر که قطر آن با قطر چله برابر است و به آن نخ کوجیبندی یا نیره پیچی گفته می شود ، شروع به مهار چله های زیر هاف می کنیم.به این ترتیب که نخ کوجی بندی را به نخ کوجی گره می زنیم و برای استحکام دور کوجی و نخ کوجی قلاب می کنیم و گره می زنیم. سپس اولین چله روی هاف را کنار زده و نخ کوجی بندی را دور اولین چله پشت هاف می گردانیم و دوباره روی کوجی و نخ کوجی قلاب می کنیم.به همین ترتیب یکی یکی نخ های روی هاف را کنار زده و با گرفتن نخ های زیر هاف بوسیلة نخ کوجی بندی آنها را مهار می کنیم و در نهایت چله های زیر و رو به صورت تفکیک شده از هم قرار می گیرند.
نکته: برای فاصله گرفتن کوجی از سطح چله ها و بهتر دیده شدن نخ های زیر و رو در هنگام کوجی بندی دو قطعه تخته کوچک در طرفین بین کوجی راست روها قرار می دهیم و نیز برای اینکه فضا برای قرار گرفتن هاف بعد از کوجی بندی داشته باشیم،در هنگام کوجی بندی میله ای با قطر هاف روی چوب کوجی قرار می دهیم و با وجود آن نخ های زیر هاف را قلاب کرده و مهار می کنیم و بعد از اتمام کوجی بندی میله را بر می داریم و مشاهده می شود که فضای لازم برای قرارگیری چوب صاف ایجاد شده 

چوب هاف : در لابه لای چله ها قرار گرفته ، محدوده حرکت آن از زیر سر دار تا پشت چوب کوجی می باشد . وظیفه چوب هاف حفظ و تشدید فاصله و زیر و رو در میان چله ها است ، وبا قابلیت حرکت به سمت بالا و پایین ، ردیف ضربدر ها را نیز به بالا و پایین حرکت داده و موجب تسهیل عملیات پود کشی می شود .

تهیه و گرداوری:ذوالفقاری،احراری

ادامه دارد...

 

منبع :