مواد و مصالح

نرخ خدمات تکمیلی فرش در بازار مشهد

شرح واحد قیمت (تومان)
دو گره زنی ساده متری 3000 - 4000
دو گره زنی حصیری متری 12000 - 16000
شیرازه متری 3000 - 12000
چرم متری 3000
شور(قالیشویی) متری 20000
براق شور، کز، پشت شویی متری 5000
دارکشی تخته ای 20000
دورنگی تخته ای توافقی
پرداخت و روگیری متری 20000
ارقاچ کشی   توافقی
اصلاح غلط بافی   توافقی
چین کشی   توافقی
پرداخت برجسته   200000 - 300000
سرویس کامل (کوتاه کردن ریشه ها، سرنخ زدن) قطعه هرکدام 20000

 

تهیه شده : عبدالله احراری

منبع :