مواد و مصالح

قیمت مواد اولیه مصرفی قالی بافی در بازار مشهد

انجمن فرش ایران در راستای خدمات رسانی به جامعه فرش ایران از تاریخ 27 ابان ماه بصورت ماهانه قیمت انواع مواد اولیه فرش و ابزار مصرفی را به اطلاع عزیزان خواهد رساند.

1-خامه قالی درجه 1 بومی 55 دولا هربقچه87000 تومان

2-خامه قالی درجه 2بومی 55 دولا هر بقچه55000-75000

3-خامه قالی درجه دباغی شده 55دولا هر بقچه 45000-47000

4-خامه قالی درجه یک خارجی5.5 دولا هر بقچه 155000 تومان

5-خامه قالی درجه یک 20 چهار لا اروگوئه هر کیلو 42000 تومان

6-خامه قالی درجه یک نمره 36 چهار لا هر کیلو 73900 تومان

7-ابریشم چله هر کیلو255000 تومان

8-ابریشم بافت(ماشینی) هر کیلو 245000 تومان

9-ابریشم بافت(دستی مشهور به سوپر)215000 تومان

10-القاج (پود ضخیم) هر کیلو 17000 تومان

11-چله پنبه پلی استر هر بقچه 56000 تومان

12- چله پنبه هر بقچه 65000 تومان

13-ابزار بافت هر سری 13500

با تشکر از عرضه کنندگان مواد اولیه در بازار مشهد

 

منبع :