کسب و کار

میانگین دستمزد دریافتی قالیبافان کشور

سایت قالیکده وانجمن فرش ایران در ادامه اطلاع رسانی به جامعه فرش ایران از این تاریخ بصورت ماهانه میانگین دستمزد دریافتی قالیبافان کشور را به اطلاع کاربران عزیز خواهند رساند .

 

 طبعاً دستمزد بافندگان در سطح کشور یکنواخت نیست وتابع عوامل متعددی همانند رجشمار، جنس بافت ،تعداد رنگ ،ابعاد وشیوه تولید (متمرکز یا غیر متمرکز)است. به نسبت تراکم فرش هم اکنون کمترین دستمزدها در استان اصفهان و تبریز بالاترین سطح دستمزدها را پرداخت می نماید.

 ردیف رجشمار دستمزد پرداختی هر گره   
1  25-15  15-10 ریال 
2  35-25  18-15  ریال 
3  45-35  20-18  ریال 
4 55-45 27-20 ریال 
5 70-55 35-27 ریال 

منبع :