کلکسیون فرش

قالیچه ی قدیمی عشایر قُلتُق

نقوش دست بافته های عشایر قُلتُق بنا بر سنت های محلی در سبک شاخه شکسته بافته می شوند. قالیچه ی قدیمی و خوش نقش و نگاری در اندازه های 219 * 138 سانتی متر. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :