اخبار فرش

صادرات فرش دستباف 10درصد کم شد

رنجبر- صادرات فرش دستباف استان در 6ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با 10درصد کاهش روبه رو بوده است.

رئيس اتحاديه فرش دستباف استان با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت:با توجه با توليد70هزار متر مربع فرش دستباف و صدور 50هزار متر مربع طي 6ماهه نخست امسال با 10درصد کاهش صادرات فرش مواجه بوده ايم. «کاميابي» افزود:عوامل مختلفي مانند کوچک شدن بازارهاي جهاني ،ورود کف پوش هاي جديد به بازار جهاني ،وجود کارگر ارزان در برخي کشورها که با فرش استان رقابت مي کنند و عرضه ارزان فرش توسط برخي کشورها مانند هند و نپال از جمله دلايلي است که صادرات فرش را با 10درصد کاهش روبرو کرده است.

خراسان جنوبی

منبع :