اخبار فرش

گزیده ای از هفته فرهنگی فرش افشار (قسمت اخر)

محمد جواد عزیزی

منبع : محمد جواد عزیزی