اخبار فرش

وضعیت صادرات فرش استان البرز نابه سامان است

محمدرضا اسحاقی، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، اظهارکرد: هشت هزار قالیباف عضو انجمن قالیبافان استان البرز هستند که از این تعداد پنج هزار و500 نفر را قالیباف زن و مابقی را مردان تشکیل می دهند. وی با اشاره به وضعیت نامطلوب کارگاه های فرشبافی این استان، افزود: بیشتر کارگاه های فرشبافی استان از نوع خانگی می باشند و متاسفانه مرکزی وجود ندارد که این فرش بافان را از نظرتأمین مواد اولیه نظیر نخ و نقشه حمایت کند.

اسحاقی با بیان این که فرش های بافته شده در البرز بیشتر به ...

محمدرضا اسحاقی، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، اظهارکرد: هشت هزار قالیباف عضو انجمن قالیبافان استان البرز هستند که از این تعداد پنج هزار و500 نفر را قالیباف زن و مابقی را مردان تشکیل می دهند.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب کارگاه های فرشبافی این استان، افزود: بیشتر کارگاه های فرشبافی استان از نوع خانگی می باشند و متاسفانه مرکزی وجود ندارد که این فرش بافان را از نظرتأمین مواد اولیه نظیر نخ و نقشه حمایت کند.
اسحاقی با بیان این که فرش های بافته شده در البرز بیشتر به کشورهای اروپایی صادر می شوند، گفت: متأسفانه وضعیت صادرات فرش استان البرز در سال جاری نابه سامان بوده است.
وی با بیان ریزش 40 درصدی در بخش بیمه شدگان فرشباف استان در سال جاری، یادآورشد: بانک های عامل تسهیلاتی را برای رفاه فرشبافان استان در نظرگرفته اند ولی به دلیل شرایط و ضوابط دشوار دریافت وام، فرشبافان استفاده مؤثری از این وام ها نداشته اند.
رئیس انجمن فرشبافان استان البرز در پایان اظهار کرد: با ایجاد تعاونی ها امکان خرید فرش ها به قیمت روز از فرشبافان استان فراهم خواهدشد که ...

خبرگزاری تی تیوز

منبع :