کلکسیون فرش

قالیچه ی قدیمی سرآبند

قالیچه ی قدیمی سرآبند و یا مال میر در اندازه 195 * 135 سانتی متر با نقش بته سر تا سری در متن و حاشیه ای با طرح شیر شکری. کیفیت دو رنگی ناگهانی و یا ابرش در متن فرش به خوبی مشخص است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :