اساتید فرش

آشنایی با استاد علی فرد از زبان خودش!

علی فرد هستم متولد ۲۴-۲-۱۳۵۰قم۳۲ساله که شغل نقاشی دارم ۳۰ساله حرفه ای کارطراحی فرش میکنم .۲۴۳نفرشاگرد آموزش دادم که برخی برای اوقات فراقت برخی برای پاس کردن دروس دانشگاهی وحدود ۳۵نفرمشغول کارهستند تا جایی که من میدونم..هم اکنون شاگردان خصوصی وعمومی را آموزش میدهم.درخدمت بزرگواران شاگردی میکنم ویاد میگیرم

 

منبع : علی فرد