نقوش و طرح های فرش

معرفی رواسبی بافت سنه

عذرا یوسفی

طرح ونقش : ماهي در هم        
نوع گره : متقارن         
نوع رنگ : طبيعي           
رجشمار : 40 گره در 7 سانتي متر       
ابعاد: 158×5/187    
جنس تارو پود : پنبه        
جنس پرز : پشم         
محل بافت : سنه (سنندج )       
قدمت : اوايل قرن 14 ﻫ . ق             
اهدايي : ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) 
رواسبي موجود در موزه يكي از نفايس مي‌باشد كه با طرح و اگيره‌اي و نقش ماهي درهم كه از طرحهاي معروف سنندج است  بافته شده است . اين رواسبي داراي حاشيه ،زنجيره ومتن مي‌باشد كه در اطراف متن در درون زنجيره‌اي به عرضcm 2 كتيبه‌اي بدين مضمون« مباركباد » بصورت تكرار دور تا دور متن را در برگرفته  بافته شده است . اين رواسبي را بر روي حيوان انداخته و با تزئينات بيشتر آرايش مي‌نمودند و اين رواسبي در زمان ازدواج به منظور بردن عروس به منزل داماد استفاده مي‌شده است

منبع : عذرا یوسفی