اخبار فرش

اعضای هیات رییسه خانه فرش کردستان معرفی شدند

در پایان این انتخابات 'اشرف رستم پور' به عنوان رییس، 'محمد جهانی صفاخانه' به عنوان نایب رییس، 'کیا صیدی مرادی' به عنوان بازرس، 'بهیه شریعتی' به عنوان خزانه دار و 'علی حیدر نیا ' به عنوان دبیر خانه فرش استان کردستان برای چهار سال انتخاب شدند.

این انتخابات با حضور اشخاص حقیقی، حقوقی و روسای تشکل های صنعت فرش دستباف استان شامل اتحادیه فعال صنف بافندگان فرش دستباف کلیه شهرستان ها، اتحادیه صنف فروشندگان فرش و پشم، اتحادیه صادرکنندگان استان، اتحادیه فعال شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و ...به گزارش ایرنا، در پایان این انتخابات 'اشرف رستم پور' به عنوان رییس، 'محمد جهانی صفاخانه' به عنوان نایب رییس، 'کیا صیدی مرادی' به عنوان بازرس، 'بهیه شریعتی' به عنوان خزانه دار و 'علی حیدر نیا ' به عنوان دبیر خانه فرش استان کردستان برای چهار سال انتخاب شدند.
این انتخابات با حضور اشخاص حقیقی، حقوقی و روسای تشکل های صنعت فرش دستباف استان شامل اتحادیه فعال صنف بافندگان فرش دستباف کلیه شهرستان ها، اتحادیه صنف فروشندگان فرش و پشم، اتحادیه صادرکنندگان استان، اتحادیه فعال شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری استان برگزار شد.
دانش آموختگان رشته فرش دستباف دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط ، شرکت های تعاونی فعال فرش دستباف روستایی و شهری، دارندگان پروانه بهره برداری کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز فعال استان، دارندگان پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی مواد اولیه این عرصه نیز در این انتخابات حضور داشتند.

خبرگزاری تی نیوز

منبع :