مواد و مصالح

قیمت مواد اولیه قالیبافی در بازار تبریز

انجمن فرش ایران در راستای خدمت رسانی به جامعه فرش ایران تلاش دارد قیمت مواد اولیه وابزار مورد نیاز قالیبافی را در استانهای فرش خیز منجمله آذربایجان شرقی به اطلاع کاربران برساند.

1- چله ابریشمی هر کیلو 230000 تومان
2- چله پنبه ای هر کیلو 15000-13000 تومان
3- ارقاچ هر کیلو 17000-13000 تومان
4- ابریشم بافت هر کیلو 210000 تومان
5- خامه مرینوس هر بغچه 175000 تومان
6- خامه کرک کره ای هر بغچه 290000 تومان
7- دستمزد بافندگان هر گره 20-40 ریال
8- هزینه طراحی ونقاشی هر متر 1000000 تومان
9- اجرت رنگرزی هر کیلو 3000-4000 تومان
10- اجرت رنگرزی کلاف رنگ تابلو فرش 2000 تومان
11- ابزار بافت هرسری 40000-13500 تومان

منبع :