اخبار فرش

800 بنگاه کسب و کار فرش در قم فعال است

عامل توسعه خوشه فرش دستباف قم با اشاره به اينکه توسعه خوشه فرش دستباف قم زير نظر شرکت شهرک هاي صنعتي از سال 91 کار خود را شروع کرده است گفت: اين تعداد بنگاه زير نظر اين خوشه مشغول به فعاليت هستند.


وي ادامه داد: همچنين 330 توليدکننده فعال فرش نيز در اين استان در تهيه مواد اوليه، طراحي و توليد فرش مشغول به کار مي باشند.
حسين بيک زاده با اشاره به اينکه 95 درصد مواد اوليه فرش از کشورهاي ديگر تامين مي شود گفت: ابريشم از کشورهاي ديگر از جمله چين و ازبکستان تامين مي شود.
بيک زاده افزود: توسعه خوشه فرش قم درصدد تامين مواد اوليه و آموزش نيروي انساني در بافندگي براي توليد فرش هاي مرغوب است.
وي ادامه داد: از زمان راه اندازي توسعه خوشه فرش ، هشت تن ابريشم به قيمت يک و نيم ميليارتومان از کشورهاي ديگر خريده شده است

خبرگزاری موج

منبع :