کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی اصفهان

متن این قالیچه قدیمی اصفهان بافته شده در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری در اندازه های 202 * 142 سانتی متر با شاخه گل های شاه عباسی و ترکه های اسلیمی که در حاشیه نیز تکرار شده اند پوشیده شده است . محل نگهداری موزه فرش ایران می باشد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :