اخبار فرش

تعامل و همکاری خوشه فرش گلستان وتشکلهای فرش خراسان رضوی

عامل توسعه خوشه فرش استان گلستان در سفر به استان خراسان رضوی ضمن دیدار با جمعی از فعالان فرش استان خراسان رضوی و بازدید از تعدادی از کارگاهها ی قالیبافی استان بر همکاری فی مابین اعضای خوشه فرش گلستان با فعالان فرش استان خراسان رضوی تاکید نمود .

عامل توسعه خوشه فرش استان گلستان معتقد است انتقال تجربیات فعالان فرش وتبادل تجربه چنین فعالان فرش باعث ارتقای کمی وکیفی فرش دو استان خواهد گردید .همچنین عامل توسعه خوشه فرش گلستان در دیدار ازشرکت سیرمان و گفتگو با مدیر عامل این شرکت خواهان استفاده از توان تخصصی این شرکت در جهت اشتغال دانش آموختگان فرش شد.لازم بذکر است که خوشه فرش استان گلستان دومین سال فعالیت خود را سپری می نماید و در این مدت توانسته منشا خدمات خوبی برای جامعه فرش گلستان باشد .

فعالان فرش استان گلستان منجمله سلیم تاتار ،حامد قزل ،حصل خانجانی ،مبینا زواری،پیغمبر قلی وحامد سعادت نژاد ، مفیدی(نماینده قالیکده) و...همچنین عادلی در تماس تلفنی با مشاور انجمن فرش ایران خواهان تعاملات بیشتر خوشه فرش استان گلستان وسایت قالیکده شد که در همین راستا مقرر گردید در سفر مشاور انجمن فرش ایران به استان گلستان زمینه های همکاری بیشتر مورد بحث وبرسی قرار گیرد .لازم بذکر است خانم عادلی مسولیت عامل توسعه خوشه فرش را بعهده داشته که ایشان از فعالان فرش استان گلستان و از دانش آموختگان فرش می باشد.

انجمن فرش ایران

منبع :