کلکسیون فرش

تخته فرش بزرگ اصفهان

کاربرد مجموعه رنگ های کلاسیک به کار رفته در این تخته فرش از صفات متمایز فرش های قدیمی اصفهان است. حاشیه ی گلدار آن در زمینه ی عاجی رنگ یک تعادل رنگی کامل را به وجود آورده است. این تخته فرش بزرگ در اندازه های 380 * 274 سانتی متر در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری بافته شده و هم اکنون در موزه فرش ایران نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :