نواحی و مناطق قالی بافی

احمد ماخونیکی: رکود بازار فرش نفس مردم ماخونیک را بریده است.

روستای ماخونیک از روستاهای تابعه شهرستان سربیشه دراستان خراسان جنوبی را همه می شناسند .مردم این روستا که بالغ بر یکصد خانوار هستند بجر قالیبافی شغل دیگری ندارند .

 

احمد ماخونیکی فعال فرش در این روستا گفت : یکسال است که دیگر کسی برای خرید قالی حتی با قیمت کمتر به روستای ما نمی آید و رکود فرش باعث شده مردم روستا در تنگنا قرار گیرند .احمد ماخونیکی که با احراری مشاور فرهنگی قالیکده صحبت می کرد گفت رونق قالیبافی در اوایل دهه هفتاد باعث شد مردم بتوانند علاوه بر شلغم ونان جوتا حدودی از تغذیه طبیعی استفاده نمایند و مسکن خود را بازسازی نمایند اما اکنون هر یک از قالیبافان روستا مواد اولیه سه تا چهار قالی را نسیه خریده ولی از آنجا که این قالیها به فروش  نرسیده بافندگان برای پرداخت قیمت مواد اولیه دچار مشکل شده  و گذران زندگی آنان نیز سخت شده است. ماخونیکی گفت:هم اکنون تعداد قابل توجهی قالی در میان مردم باقی مانده است که چشم انتظار فروش آن هستند وی گفت برای قالی چهار متری ماهی در هم حدود چهارصد هزار تومان مواد اولیه می خریم وحاضریم همین قالی چهار متری را یک میلیون تومان بفروشیم اما متاسفانه از مشتری خبری نیست .احمد ماخونیکی از مسولین خواست هرچه سریعتر فکری به حال قالیبافان نمایند. لازم به ذکر است که مردان روستای ماخونیک تا قبل از دهه شصد به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده وعمدتا در کارهای ساختمانی بویژه کندن چاه مشغول بودن دراواسط دهه شصد مردم این روستا با قالیبافی آشنا وقالیبافی به سرعت در بین آنان ترویج شد.نقوش رایج ریزه ماهی وخشتی می باشد.

انجمن فرش ایران

 

 

منبع :