کلکسیون فرش

طرح درختی حیوان دار بافت کاشان

یکی از نمونه های شکیل و ظریف بافت کاشان با طرح درختی حیوان دار در اندازه های 233 * 168 سانتی متر بافته شده در قرن دهم هجری قمری که هم اکنون در موزه فرش ایران نگهدار ی می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :