کلکسیون فرش

ذرع و نیم تمام ابریشم بافت کاشان

ذرع و نیمی تمام ابریشم به اندازه های 108 * 159 سانتی متر که حدود صد سال پیش در کاشان بافته شده است. از لحاظ ظرافت بافت و تعادل رنگ ها و از همه مهمتر زیبایی طرح فرشی است بی نیاز از هر گونه تعریف و تحسین. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :