دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش گلیم بافی قسمت دوم(آموزش ملیله بافی)

فردوس لطفی

آموزش  ملیله بافی

ملیله بافتی زنجیره گونه می باشد که  برای زیبایی و مرتب سازی چله ها در وسط بافت کرباس بافته می شود 
البته انواع مختلف دارد  که ساده ترین  را اینجا خومت شما عرض می کنم

ابتدا دورنگ از نخ خامه انتخاب می کنید 
رنگ این دو نخ می تواند مکمل یا سایه روش و یا ضد باشد 
اما آنچه که مهم هست حساس بصری خوبی باید به کار بدهد

برای گره زدن یک جفت را انتخاب می کنید

البته یاد اوری کنم می توانید تا سه رنگ استفاده کنید

نخ ها می تواند سه لا و یا چهار لا باشد البته بستگی به ضخامت نخ دارد

1 _ نخ ابی ( اول) رادازپشت نخ گل بهی (نخ دوم ) رد می کنی

2_ نخ آبی از روی چله به پشت جفت چله ی بهدی هدایت کنید 
و این عمل را تا به آخر ادامه دهید 
به صورت یک در میان رنگ ابی و صدرتی خواهید داشت


به اخرین جفت که رسید نخ آبی را صاف نگه دارید 
و نخ گل بهی را روی نخ ابی قلاب کنید


نخ را هدایت کنید پشت جفت نخ چله ی آخر


نخ آبی از روی جفت چله آخر هدایت می شود به پشت جفت چله ی بعدی 
و این کار ادامه می دهید تا به آخر


به این ترتیب بافت زنجیره ی یک در میان رنگی خواهید داشت

در پایان بافت ملیله دوبار بافت کر باس را ادامه می دهید 
ادامه ی نخ ملیله را قطع نمی کنید  معمولا"ادامه ی نخ ها  گیس بافی و یا  منگوله  می شود

بعد از بافت ملیله بافت کرباس را ادامه می دهیم البته یاداور ی کنم بافت های روی کرباس  ملیله بافی یا بافت ربانی بستگی به سلیقه و ذوق بافندگان گلیم دارد در بعضی از دست بافت های عشایر ی اینگونه بافت مهر شناسایی ایل بافندگان هست و به ونی معروف هست

وقتی بافت کرباس ابتدای  گلیم  تمام شد  شما باید بافت منن گلیم را شروع کنید
این مسئله را در نظر داشته باشید اکثر عزیزان بافت ابتداء گلیم را جمع می کنند و این بعلت تغییر  جنس  مواد مصرفی می باشد 
بافت کرباس از جنس چله پنبه هست چله پرتاب و محکمتر از پشم هست در نتیجه این تقابل فیزیکی این الیاف این عیب را بوجود می اورد 
برای جلو گیری از جمع شدگی  کمی نخ خامه را شل تر در بین چله ها بخوابانید

این بافت را 1/5 تا 2 سانتی متر ادامه می دهیم

در هنگام بافت ممکن هست بعضی قسمت ها بالا و یا پایین بنشیند

در قسمتی که پایین ردگی دارد می توانید پود اضافه یا یک ردیف بیشترر ببافید

پایین زدگی و یاافتادگی شانه را از همون ابتداءرفع کنیدتا به عیب یا معضل در بافت شما تبدیل نشود

منبع : فردوس لطفی